Notizie
Squadra P.ti
1 Juventus Juventus 91
2 Napoli Napoli 82
3 Roma Roma 80
4 Inter Inter 67
5 Fiorentina Fiorentina 64
6 Sassuolo Sassuolo 61
7 Milan Milan 57
8 Lazio Lazio 53
9 Chievo Chievo 50
10 Torino Torino 47
11 Empoli Empoli 46
11 Genoa Genoa 46
12 Atalanta Atalanta 45
13 Bologna Bologna 42
14 Sampdoria Sampdoria 40
15 Udinese Udinese 39
15 Palermo Palermo 39
16 Carpi Carpi 38
17 Frosinone Frosinone 31
18 Verona Verona 28
Squadra P.ti
1 Juventus Juventus 50
2 Napoli Napoli 51
3 Roma Roma 44
4 Inter Inter 41
5 Fiorentina Fiorentina 38
6 Sassuolo Sassuolo 32
7 Milan Milan 33
8 Lazio Lazio 33
9 Chievo Chievo 29
10 Torino Torino 26
11 Empoli Empoli 27
11 Genoa Genoa 33
12 Atalanta Atalanta 30
13 Bologna Bologna 20
14 Sampdoria Sampdoria 28
15 Udinese Udinese 22
15 Palermo Palermo 22
16 Carpi Carpi 23
17 Frosinone Frosinone 22
18 Verona Verona 18
Squadra P.ti
1 Juventus Juventus 41
2 Napoli Napoli 31
3 Roma Roma 36
4 Inter Inter 26
5 Fiorentina Fiorentina 26
6 Sassuolo Sassuolo 29
7 Milan Milan 24
8 Lazio Lazio 20
9 Chievo Chievo 21
10 Torino Torino 21
11 Empoli Empoli 19
11 Genoa Genoa 13
12 Atalanta Atalanta 15
13 Bologna Bologna 22
14 Sampdoria Sampdoria 12
15 Udinese Udinese 17
15 Palermo Palermo 17
16 Carpi Carpi 15
17 Frosinone Frosinone 9
18 Verona Verona 10